Nieuwbouw

Nieuwbouw

Als bouwonderneming proberen wij ons steeds aan te passen aan nieuwe trends, werkmethodes en materialen. We spelen constant in op nieuwe wetgevingen en gaan geen enkele uitdaging uit de weg.

Mede door ons enthousiasme, ons streven naar kwaliteit en innovatie, hebben we een belangrijke plaats ingenomen binnen de bouwwereld ”in eigen streek.”

Met onze eigen mensen en tevens met enkele Poolse collega’s wordt gewerkt aan een resultaat die mag gezien worden.

U las dit alvast eerder.

Ja, ook Bouwbedrijf De Graeve kan er niet aan ontsnappen; er is een acuut tekort aan gemotiveerde arbeidskrachten om onze projecten te realiseren.

Een paar jaar terug is Bouwbedrijf De Graeve gestart met enkele Poolse kandidaten, die reeds jaren actief in de bouw functioneerden.  Onder de hoede van onze Vlaamse ploegbazen konden ook zij zich de Belgische manier van bouwen eigen maken.   Het spreekt voor zich dat deze mensen een aanvulling zijn bij onze Vlaamse bouwvakkers, en het  blijft voor ons belangrijk dat onze Belgische jonge krachten nog steeds kiezen voor een vakopleiding in de bouw.